Само двама болни от коронавирус дванадесетокласници в страната няма да могат да се явят на държавен зрелостен изпит по български език и литература на 19 май, съобщават от МОН.

Към днешна дата те са с положителен тест за COVID-19.

Други двама ученици, които са под карантина като контактни, ще могат да положат изпита.

От ведомството посочват, че матурите ще се проведат в над 5000 зали. Ангажирани са над 15 000 квестори. До трима родители от всяко училище пък ще могат да проследят изпита чрез инсталираните камери.

За първи път във всички 28 регионални управления на образованието са изградени локални центрове за видеонаблюдение в реално време. Това дава възможност за дистанционен мониторинг във всички изпитни зали в съответната област.

Над 49 000 зрелостници искат да се явят на матура по БЕЛ

Над 49 000 зрелостници искат да се явят на матура по БЕЛ

Повече от 36 000 ученици ще се явят и на изпита по втори предмет

През тази година зрелостниците ще бъдат допускани до изпит и срещу електронна служебна бележка (на телефон). Задължително обаче е документът за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) да бъде представен в оригинал.

Общо 49 373 ученици са подали заявление за участие в матурата по български език и литература. Изпитният материал ще се генерира рано сутринта в деня на изпита, като възможните комбинации са над 11 милиона.

Зрелостниците могат да ползват химикалка с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика - също линия, пергел, триъгълник. Всеки от тях трябва да има защитна маска за носа и устата, както и прозрачен плик, в който да постави личните си вещи, а по желание и защитни ръкавици. Може да носи лични средства за дезинфекция.

Всички изпити продължават четири астрономически часа. Задължителната матура по български език и литература е разделена на три модула: първи с 30 затворени въпроса с по четири възможни отговора, втори с 10 въпроса, които изискват свободни отговори, и трети, при който се очаква създаване на есе или интерпретативно съчинение по зададена тема върху изучавано литературно произведение. Задължителната втора матура е разделена на два или три модула в зависимост от предмета.

Зрелостникът може да излезе от изпитната зала след приключване на работата върху съответния модул и запечатването на попълнените листове в плик, когато модулът е с продължителност 60 или 90 минути. Когато модулът продължава 120 или 150 минути, може да се излиза от залата след изтичане на първите 90 минути.

Окончателното напускане на залата и сградата може да става не по-рано от 60 минути след началото на първия модул, както и по всяко време след това след предаване на запечатаната изпитна работа. Зрелостник, започнал да работи по трети модул на матурата по български език и литература, може да напусне окончателно залата и сградата 90 минути след началото на модула. Връщане в сградата до края на изпитния ден не се допуска.

Максималният брой точки от всички изпитни модули е 100. За оценка "среден (3)" са необходими 23 точки. "Отличен (6)" получават учениците с най-малко 95 точки.

Общо 49 122 зрелостници са пожелали да положат втори задължителен изпит на 21 май. От тях 13 066 са пожелали да заменят изпита по втори предмет с държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация.

Матурите по желание ще се проведат по график от 26 до 31 май.

Следващата изпитна сесия ще се проведе през август - достатъчно рано, за да е възможно кандидатстване във висши училища. В 41 университета ще се приемат студенти с резултати от матурите