От следващата година столичното 93-о СУ "Александър Теодоров - Балан" ще започне прием по две нови паралелки - "Криминология и криминалситика" и "Репортерство и медии".

Паралелките са новост за страната - те нямат аналог в България. Новите специалности ще се преподават в сътрудничество в университетите в страната.

Директорът на 93-о СУ "Александър Теодоров - Балан" Евдокия Гергова обясни пред БНР, че решението за създаването на тясноспециализираните паралелки било взето от екипът на училището. Те преценили, че профилите в училищата не били променяни от години и заложили на иновацията.

По думите на Гергова екипът на училището стигнал до извода, че системата има нужда от промяна и че трябва да се мисли за бъдещето развитие и професионално реализиране на децата.

Относно журналистическия профил Гергова обясни, че подобен профил в 93-о СУ вече е имало, но той бил свободно избираем предмет (СИП). С новият профил часовете по "Репортерство и медии" вече ще бъдат заложени в учебния план - те ще се изучават "задълбочено и по много"допълни директорът. Програмата на профила е изготвена с помощта на представител от Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Паралелката по "Криминология и криминалситика" била изготвена аналогично - със съдействието на действащ криминолог.

Висшите учебни заведения одобряват програмите на ръководството на училището в квартал "Гео Милев".