Студенти по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски" създадоха първата по рода си Академия за гражданско образование в България.

"Целта, която преследваме с Академията е да запълним зеещата дупка в средното образование у нас и да повишим правната култура на младите хора, както и да ги провокираме и насърчим да познават и защитават правата и свободите си, тъй като това е една от стъпките по пътя към изграждане на по-справедливо общество." - споделят студентите.

Те изнасят безплатни уроци на достъпен език пред ученици в гимназиалния етап на обучение по теми, свързани с държавата и правото.

Вече над 230 ученици от София и Гоце Делчев са участвали в курса, а интересът към инициативата продължава да расте.

Наред с това студентите са създали образователен видео блог в интернет, който вече е събрал десетки хиляди гледания и също продължава да се разраства.

Уроците обхващат въпроси, важни за всеки гражданин, които в голямата си част не са залегнали в задължителната ученическа програма, не се изучават в училище. Отделя се място на държавните институции, разделението на властите, основните човешки права и свободи, свободата на словото, престъпленията, наказанията и много други.

"Една от основните цели на уроците е да подбудят учениците към това да разсъждават и изразяват позицията си, както и да се получи дискусия, в рамките на която те да придобият безценни знания с оглед израстването им като активни граждани." - допълват от академията.

Началото е поставено на 29 октомври 2016 г. в Софийския университет с лекция на покойния доц. Кристиан Таков на тема "Справедливостта". Две седмици по-късно започва и курсът по гражданско образование с ученици от софийските гимназии.

През тази учебна година уроци се провеждат не само в София, но и в други градове в страната.

В стремежа си да достигат до все повече ученици, студентите започнаха и втора инициатива в рамките на академията: видео поредицата "300 секунди право" - онлайн блог с десетки хиляди посещения, достъпен за всички в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCDosqR8oxxoAaf2DEa5OUIw).

Чрез блога студентите се стремят да предадат информацията по достъпен, забавен и интерактивен начин.

Академията има и сайт: https://www.ago-academy.org/