Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет "Св. Климент Охридски" започва днес с изпитите по български език и литература и по физика, предаде БНР.

Те започват в 9 и 14 часа. Кандидат-студентите трябва да се явят един час по-рано пред залите. Те трябва да носят входящия си номер и документ за самоличност. Мобилните телефони трябва да бъдат предадени на квесторите. Трябва да пишат със син химикал на изпита. 

Над 1500 кандидат-студенти ще се явят на изпита по български език и литература.

Той се състои от две части - тест с 50 въпроса, който носи 70 точки и задача за изграждане на аргументативен текст по даден проблем, който носи максимално 30 точки.

Текстът трябва да е с обем до 3 страници. При отказ от писане върху втората част от изпита, точки няма да се присъждат, въпреки верните отговори на задачи от теста.

Конкурсният изпит по физика се състои от тест и задача.

Срокът за подаване на документи за класиране с посочени в тях желани специалности е от 18 юни до 30 юни 2018 година, напомнят от Софийския университет