Кандидат-журналисти пишат по темата: "Свестните у нас считат за луди...", съобщиха от СУ. Изпитът в Софийския университет "Св. Климент Охридски" започна малко след 14 часа. Въпросът бе изтеглен от кандидат-студента Георги Черкезов от Нова Загора.

Писменият изпит по журналистика оценява способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Работата може да бъде написана в свободно избрана от автора прозаична форма и достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем.

501 кандидат-студенти са заявили желание да се явят на писмения изпит по журналистика.

Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет. Изпитната комисия формулира темите непосредствено преди изпита. Изпитът започва с изтеглянето на една тема от кандидат-студент, като контролно се отварят поне още две теми. Писменият изпит продължава 3 астрономически часа.

В 9 ч. тази сутрин пък започна изпитът по математика II в СУ и с него бе открита първата кандидатстудентска сесия в СУ за учебната 2015/2016.

Също днес в Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ се проведоха предварителните кандидатстудентски изпити по математика и по история на България.

Добрите резултати от това препитване осигурява прием във всички специалности с изключение на „Медии и журналистика", съобщиха от пресцентъра на УНСС. Оценките ще бъдат обявени във вторник в сайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на университета, или чрез SMS до кандидат-студентите, пожелали това. В

Ежемесечно от октомври до юни включително, се провеждат предварителни електронни единни приемни изпити. Кандидат-студентите, които са се явили и на предварителни, и на редовни приемни изпити, участват в класирането с по-високата оценка. През тази година в УНСС ще бъдат приети 4370 първокурсници, които ще се обучават в 47 бакалавърски специалности в редовна и дистанционна форма.