Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г. продължава с изпит по история на България.

Изпитът започна в 9.00 часа тази сутрин, като темите, върху които ще пишат кандидат-студентите са "Любен Каравелов - политическа и книжовна дейност" и "Златният век на българската култура (краят на IX - началото на X век): творци и постижения".

Общо 887 кандидати са подали заявление за явяване на изпита.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: "Философия"; "Социология"; "Политология"; "Публична администрация"; "Културология"; "Библиотечно-информационни науки"; "Публични информационни системи"; "Философия" (на английски език); "История"; "Археология"; "Етнология и културна антропология"; "История и география"; "Архивистика и документалистика"; "История и геополитика на Балканите"; "История и философия"; "Хебраистика"; "Педагогика"; "Социални дейности"; "Неформално образование"; "Предучилищна и начална училищна педагогика"; "Социална педагогика"; "Специална педагогика"; "Логопедия"; "Физическо възпитание и спорт".

С изпит по история на България и изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалност "Право", а с изпит по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език (по избор) - специалностите "Международни отношения" и "Регионално развитие и политика".

С успешно издържани изпити по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански език (по избор) бъдещите студенти могат да запишат специалност "Европеистика".

С успешно положени изпити по история на България и по английски и френски език (по избор) могат да запишат специалността "История и чужд език".