На 30 декември 2015 г. в 11:30 часа АЕЦ “Козлодуй” произведе 15 303 928 мегаватчаса електроенергия, съобщават от дружеството.

С този обем електроенергия вече е преизпълнен производствения план за годината на централата, в съответствие със съгласувания с “Електроенергиен системен оператор” ЕАД график за натоварване.

За постигането на този резултат, осъществен при спазване на всички изисквания за безопасност, допринесоха ефективната и стабилна експлоатация на ядрените съоръжения и високия професионализъм на персонала на атомната електроцентрала.

До края на 2015 г. се предвижда натоварването на производствените мощности на АЕЦ – 1000-мегаватовите пети и шести енергоблок, да бъде 100%.