Дейностите по удължаване на живота на Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" вървят по план и към края на тази година се очаква да приключат. Още тогава ще се иска разрешение блокът да работи още 10 години.

Няма забавяне и при Шести блок, увери председателят на Агенцията по ядрено регулиране (АЯР) Лъчезар Костов, цитиран от БНР.
Лицензите на двата блока изтичат съответно през 2017 и 2019 година.

Заедно с искането за удължаване на живота на реакторите централата смята да поиска лицензии за блокове с по-голяма мощност. За тази цел АЕЦ "Козлодуй" е поискала да й бъде разрешено постепенно да премине към нов тип ядрено гориво.

Георги Костов обясни, че още през октомври месец 2015 година в АЯР е получено заявление от АЕЦ "Козлодуй" за издаване на разрешение за поетапен преход на VI блок към експлоатация на усъвършенствано гориво.

С планираното изменение е цели да се подобри ефективността и безопасността на горивния цикъл при работа на по-висока мощност - до 104% от номинала.
В това заявление се съдържа голямо количество анализи и изследвания в подкрепа на безопасността на блока по време на поетапния преход към експлоатацията с новото гориво.