Правителството одобри допълнително споразумение към договора за застраховка "Гражданска отговорност" на АЕЦ "Козлодуй".

То ще бъде сключено със СПАО "Ингосстрах" и ще покрива отговорността на електроцентралата за ядрена вреда по време на два превоза на отработено ядрено гориво за технологично съхранение и преработка. Тези превози трябваше да бъдат осъществени през 2022 г., но поради сложната международна обстановка са отложени за тази година, уточняват от Министерския съвет.

Съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, покритието на гражданска отговорност за ядрена вреда при транспорт на отработено ядрено гориво трябва да е обезпечено до точката на предаване на товара.

МС одобри проектодоговора за „Обща гражданска отговорност” на АЕЦ „Козлодуй“

МС одобри проектодоговора за „Обща гражданска отговорност” на АЕЦ „Козлодуй“

От 2002 г., централата сключва ежегодно договор, покриващ отговорността за ядрена вреда

АЕЦ "Козлодуй" има действащ договор за застраховка "Гражданска отговорност" с "Български национален застрахователен ядрен пул", който покрива отговорността на централата за ядрена вреда в експлоатираните от нея ядрени инсталации, но не осигурява покритие по време на транспорта на отработеното ядрено гориво.

От правителството посочват, че със сключването на допълнителното споразумение АЕЦ "Козлодуй" ще осигури необходимото извършване на два превоза на отработено ядрено гориво през настоящата година и ще гарантира безопасното функциониране на централата и стриктното изпълнение на задълженията ѝ по Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.