Увеличение на цената на природния газ с близо 2% поиска "Булгаргаз".

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД е предложил на КЕВР да утвърди цена на природния газ за трето тримесечие на 2017 г.

Предложението е за размер на 370,21 лв./хм3 (без цена за пренос, акциз и ДДС). Увеличението, в сравнение с прилаганата през второ тримесечие на 2017 г. цена (без цена за пренос, акциз и ДДС), е с 6,95 лв./хм3  или 1,91%.