"Булгаргаз" потвърди излязлата вчера информация, че към дружеството са отправени въпроси от Генерална дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия (ЕК) за доставките на природен газ до България.

Проверката обхваща период от последните няколко години. Поискана е информация за отношенията на "Булгаргаз" с доставчици и партньори, както и за подробности около доставките.

Общественият газов доставчик уверява, че подготвя и ще предостави информацията в договорения с ЕК срок.

От дружеството посочват още, че поддържат редовна връзка с Европейската комисия и периодично ѝ оказват съдействие по различни въпроси от своята компетентност.

Вчера стана ясно, че от "Булгаргаз" е поискан огромен списък с документи, включително информация, свързана със споразумения за доставка с турския оператор "Боташ" (BOTAS) и резервации на капацитет на турско-българската граница.

Изгонете руския газ през вратата и той ще се върне през прозореца

Изгонете руския газ през вратата и той ще се върне през прозореца

Българският пример с договора с Турция може да предвещава нова стратегия, използвана от Москва