30,22 лв./MWh е прогнозната цена на природния газ за март на 2021 г., съобщиха от "Булгаргаз" ЕАД.

Припомняме, 25,67 лв./MWh бе прогнозната цена на природния газ за февруари 2021 година, обявена в края на 2020 г.

Тя е образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19 март.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. В нея не влизат цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Окончателното решение на цената на газа за март ще бъде взето от КЕВР.