С 23 % по-ниска цена на природния газ от 1 април предлагат от „Булгаргаз”.

От компанията, която е дъщерно дружество на „Българския енергиен холдинг”, поясняват, че правят предложението в съответствие с изискванията и условията за регулиране на цените на природния газ.

„Булгаргаз” предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди цена на природния газ за второто тримесечие на 2016 г. в размер на 312,21 лв. за хиляда кубически метра. Цената е без акциз и ДДС. 

Предложената цена е намалена в сравнение с предлаганата през първото тримесечие на годината с 93,35 лв. за хиляда кубически метра – 23,02 %.