От "Булгаргаз" ЕАД предложиха на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цена на природния газ за юли на 2020 г. 19,10 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената за юни на 2020 г. тази цена е по-ниска с 6,05% или с 1,23 лв./MWh.

В нея са включени отчетни стойности на ценообразуващи компоненти към 30 юни 2020 г., съобщиха от дружеството. 

КЕВР и "Булгаргаз" не прогнозират цената на газа по една формула

КЕВР и "Булгаргаз" не прогнозират цената на газа по една формула

"Булгаргаз" се движи по динамиката на пазара

Дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД депозира в КЕВР предложението си за цена на природния газ в съответствие с изискванията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

Предишното прогнозно предложение на "Булгаргаз" ЕАД, внесено на 10 юни 2020 г. беше за цена на природния газ за м. юли 2020 г., в размер 19,49 лв./MWh (без цени за достъп, пренос,

акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т.7).

От дружеството съобщават, че на 24 юни 2020 г. от КЕВР са им поискали отчетни ценообразуващи елементи, които към момента на внасяне на заявлението на "Булгаргаз" ЕАД - 10.06.2020 г. не са били известни.