„ЧЕЗ Електро България“ АД пусна нова секция на сайта www.cez.bg - „Свободен пазар”. Тя е предназначена за всички потребители, които проявяват интерес към либерализацията на електроенергийния пазар, съобщават от компанията.

От ЧЕЗ поясняват, че чрез новата секция се дава възможност да се направи информиран избор при смяната на доставчик на електроенергия с друг. Проучвания показали, че голяма част от потребителите не са запознати с участниците, условията и възможностите на либерализирания пазар на електроенергия.

От компанията обръщат внимание, че процесът на пълното отваряне на пазара има своите предимства, но и някои рискове за клиентите. В подсекция „Въпроси и отговори” била публикувана специализирана информация за тези рискове. Там гражданите могат да намерят и конкретни препоръки за избягване на нелоялни търговски практики.

В подсекция „Обща информация” могат да се намерят разяснения за спецификата на свободния електроенергиен пазар, процедурите по регистрация за участие в него и смяна на доставчика на електроенергия.

Подробно описание на процедурата при избор на дружество за нов доставчик на електроенергия е дадено в подсекция „Как да стана клиент на „ЧЕЗ Електро България?“.

Приложението „Желая оферта” дава възможност на потребителите бързо и лесно да заявят индивидуална оферта за свободен пазар. По този начин всеки клиент можел да се информира за персоналното спестяване, което може да реализира от сумата за доставка на електроенергия.

ЧЕЗ дава възможност на посетилите сайта за участие в онлайн проучване на компанията на линк http://ceznewsletter.bg/survey. В анкетата са включени пет въпроса, които са свързани с намеренията, колебанията и очакванията на потребителите при излизане на свободния пазар. Анализът на отговорите щял да определи възможностите за допълнителни действия от страна на компанията.

Потребителите могат да получат подробна информация за свободния пазар на електроенергия и на денонощната информационна линия на ЧЕЗ - 0700 10 010, по електронната поща на адрес zaklienta@cez.bg или в Центровете за обслужване на клиенти.