Енергоразпределителят „ЕВН България” оповести намерения си за следващия ценови период от юли тази година до юни 2017-та.

Компанията иска увеличение на цените с 2,3 процента – за дневна тарифа и с 3,5 процента - нощна тарифа от 1 юли тази година.

От увеличението ще бъдат засегнати битовите клиенти в Югоизточна България.

Според предложението стойността на фактурата на едно домакинство със средна месечна консумация от 200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. нощна енергия, би се променила с 1,23 лева (от 49,13 лв. на 50,36 лв.).

От дружеството уточняват, че ценовите предложения отразяват необходимите средства за развитие и поддръжка на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България през следващия ценови период, както и разходите за обслужване на над 1,5 милиона битови клиенти.