Благодарение на своите разработени подземни богатства, България е сред водещите европейски държави по дял на добавената стойност към националната икономика. Това стана ясно от Анализ и оценка на социално-икономическото въздействие на минната индустрия на България.

Според анализа добивната индустрия в България е сред най-големите работодатели както на национално ниво, така и на европейско. У нас този сектор има в пъти по-голяма продуктивност спрямо други държави в Европа, благодарение на което страната ни осъществява голям експорт.

Ще плащаме 1 млрд. лева годишно за внос на ток, ако приемат евродиректива

Ще плащаме 1 млрд. лева годишно за внос на ток, ако приемат евродиректива

Отпадането на мощности на ТЕЦ-овете ще доведе до съкращаване на 33 хиляди заети

Според Анализа и оценката на социално-икономическото въздействие на минната индустрия на България, представен от "Индъстри Уоч", минерално-суровинна индустрия у нас носи редица ползи за своите заинтересовани страни - държава, местни общности, работещи, клиенти и доставчици. Анализът е изготвен между ноември 2016 и март 2017 г. от екипа на "Индъстри Уоч" по поръчка на Българска минно-геоложка камара (БМГК).

Изпълнителният директор на БМГК инж. Иван Андреев посочи, че данните са красноречиви за постиженията в сектора. Той добави, че за работещите в минната индустрия представените данни не са изненада, защото те работят усилено за това, браншът да е с важна роля за икономиката на страната.

"Това е българският отговор за възможната реализация на националния ни минен потенциал в контекста на процеса по реиндустриализация на Европа (известен като Плана "Юнкер")", заяви инж. Андреев. Според него анализът ясно показва, че страната ни е сред лидерите на европейската минна индустрия.

Ще плащаме 1 млрд. лева годишно за внос на ток, ако приемат евродиректива

Ще плащаме 1 млрд. лева годишно за внос на ток, ако приемат евродиректива

Отпадането на мощности на ТЕЦ-овете ще доведе до съкращаване на 33 хиляди заети

Анализът е доказателство, че тежката индустрия у нас - минна, металургична, електротехническа и химическа, може да носи много приходи и работни места, както и да насърчава инвестирането в нови минни проекти, допълни Андреев.