Топлоцентралите от комплекса "Марица-изток" остават базови за енергетика и са включени като такива в интегрирания план "Енергетика", който държавата ни ще внесе в Европейската комисия и който ще стане основа за енергийната стратегия на страната с хоризонт 2050 г.

Това стана ясно при посещението в Раднево на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Запазването на въгледобива и продължаване работата на топлоелектрическите централи от комплекса "Марица изток" е основна цел и приоритет в нашата работа, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Министерството на енергетиката ще предложи да бъде капитализиран част от дълга на ТЕЦ "Марица-изток" 2 към Българския енергиен холдинг. Към момента задълженията на държавната централа към холдинга са над 600 млн. лв. "През август 2018 г. "ТЕЦ Марица-изток" 2 е генерирал загуба в размер на 235 милиона лева. Към настоящия момент тази загуба вече е редуцирана приблизително около 180 милиона лева", отчете министърът и допълни, че дружеството няма други задължения.

Близо 50% от разходите на ТЕЦ "Марица-изток 2" се дължат на високите цени на емисиите CO2, които централата трябва да закупува, за да работи. Към настоящия момент се търси възможност за минимизиране на риска, като емисиите бъдат закупени по-рано.

Това е и причината да се иска увеличение на капитала на държавната топлоелектрическа централа като една от мерките за стабилизиране на финансовото й състояние. В момента тече комуникация с представители на Европейската комисия. До края на октомври се очаква отговор.

Министър Петкова акцентира върху ясната и категорична заявка на правителството, че централите, които произвеждат електроенергия от въглища, ще останат основна базова мощност в българската енергетика. България разполага с местни лигнитни въглища, а няма нищо по-сигурно за диверсификацията на енергийните източници от местния ресурс, обясни министър Петкова.

Използването на механизма за капацитет като възможност за подпомагане на въглищните централи в страната също бе сред темите на дискусията. Енергийният министър информира за подписано днес от нея писмо до Европейската комисия, с което страната ни уведомява ЕК, че ще изпозлва механизма за капацитет, за да гарантира енергийната сигурност и ликвидността на пазара на електроенергия.

Стана ясно, че БЕХ е възложила на международен консултант анализ на адекватността на системата, който ще бъде изпратен в комисията до края на месеца.

В срещите в Раднево участваха представители на енергийните дружества БЕХ, НЕК, ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД, "Мини Марица изток" ЕАД и фонд "Сигурност на електроенергийната система", както и на синдикалните организации КТ "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати в България.