Компенсирането на потребителите заради високите енергийни цени продължава и в момента с пълна сила, съобщават от пресцентъра на Министерство на енергетиката (МЕ).

Компенсациите се отразяват като намаление на дължимите суми за месеците декември и януари. Те се полагат на всички представители на бизнеса. Компенсации за цената на газа пък могат да използват битовите потребители. Сумите се изчисляват спрямо потреблението на всеки клиент.

От МЕ уведомяват, че ако някой не е получил полагащата му се компенсация, може да сигнализира Министерството на енергетиката и да попълни съответната бланка. Към сигнала трябва да се приложи и сканирано копие на фактурата за съответния месец. Сигналът може да бъде изпратен на електронния адрес на МЕ

От МЕ се ангажират да проверят всеки един сигнал.

Николов: Компенсациите за газа за декември ще са 25% от сметката

Николов: Компенсациите за газа за декември ще са 25% от сметката

Домакинствата ще бъдат компенсирани за високите стойности и през януари