Налице са около 440 000 домакинства, които са най-уязвими от увеличаване на цената на електроенергията. Те са и бедни по доходи, и енергийно уязвими. Тези домакинства са в долните 25 процента по разпределение на доходите и харчат за енергия над 10 процента от бюджета си. Това отчита Световната банка в свой доклад на тема "Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор".

В доклада са представени ключовите констатации от техническата помощ и консултациите, предоставени от Световната банка на Българския енергиен холдинг (БЕХ), информират от ресорното министерство.

От ведомството уточняват, че в документа се обобщава солидна аналитична база и се предлагат различни варианти и подходи, които БЕХ и държавните власти да вземат предвид, когато определят политиките си и стратегията си за финансово оздравяване и пълна либерализация на енергиен пазар.

От Световната банка изтъкват, че тези домакинства са разпръснати из цялата страна. 49 % от тях живеят в слабо населени райони, а 26,2 % - в гъсто населени райони. Около 6,7 % от тези домакинства имат член с увреждания, 18,8 % са с безработен глава на домакинството, а 24,5 % са самотни възрастни хора над 70-годишна възраст.

При повишаване на цените на електроенергията още 149 000 домакинства, които са бедни по доходи, бързо могат да се превърнат в енергийно уязвими.

В доклада се подчертава, че програми за социално подпомагане са неадекватни за обхващане на домакинствата в риск. Те са с ограничен обхват и формират сравнително малък дял от доходите на бедните. Едва 14 % от бедните домакинства са обхванати от помощта за отопление, а едва 5 % са обхванати от програмата за гарантиран минимален доход. При домакинствата, които получават тези помощи, помощта за отопление формира 5 %от техния доход.

От Световната банка смятат, че предложената социална тарифа би смекчила само частично ефекта на обедняването в случай на увеличаване на цените на електроенергията.

Увеличаване на такса "Задължение към обществото" за всички потребители, предлагат от "Световната банка". Експертите смятат, че се налага ежегодно петпроцентно увеличение на такса "Задължение към обществото" до 2019 година. Те обясняват, че реалното увеличение на цената за потребителите ще бъде умерено, тъй като компонентата е само една от тези, които формират крайната цена на електроенергията за регулирания пазар и цените на свободния пазар. При регулираните потребители увеличението на крайната цена е оценено на приблизително 2 % годишно, в допълнение към корекцията за инфлация.

В препоръката се казва, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да определя конкретната необходима корекция.

В доклада си Световната банка изтъква, че настоящият модел с единствен обществен доставчик не е подходящ за изграждане на изцяло конкурентен пазар. Отчита се, че стартирането на пазара "Ден напред" е сериозна стъпка към организиране на конкурентен пазар, но е необходимо да се осигури по-голяма ликвидност, за да се постигне надеждна референтна цена.

Експертите обръщат внимание, че пазарната структура е концентрирана, което я излага на риск от потенциална злоупотреба с пазарна сила.