Днес е започнал плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", съобщават от атомната електроцентрала.

Ще бъде извършена профилактика на оборудването и на системите на блока. Реакторът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата, 26-а поред, горивна кампания. Ще продължи осъществяването на дейности и модификации, свързани с дългосрочната експлоатация на блока.

Служител на АЕЦ „Козлодуй” е с COVID-19

Служител на АЕЦ „Козлодуй” е с COVID-19

Установени са неговите контактни лица

Плановият годишен ремонт ще се проведе при строго спазване на превантивните мерки, насочени към ограничаване на риска от заразяване с Covid-19, уверяват от АЕЦ "Козлодуй". Допускането до работните места се извършва след контрол на телесната температура, по време на работа задължително се използват лични защитни средства, работните и санитарните помещения редовно се дезинфекцират и постоянно се поддържа висока хигиена.

Направени са промени в организацията на работното време на сменния персонал, целящи ограничаване на контактите и поддържане на социална дистанция.

Проверяват енергийните обекти от 23 септември до 7 октомври

Проверяват енергийните обекти от 23 септември до 7 октомври

Инспектират различните електроенергийни дружества

В ремонтната кампания като подизпълнители ще вземат участие и външни организации. Техните служители, които не са с постоянно работно място на площадката, ще бъдат допускани в централата след представяне на отрицателен PCR-тест, направен до 72 часа преди започване на дейността.

Завърши годишният ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

Завърши годишният ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

В 10 часа той отново заработи

Целта е опазване на здравето на работещите, осигуряване на безопасната експлоатация на ядрените мощности и гарантиране на надеждни и стабилни енергийни доставки в предстоящия есенно-зимен период. Предвижда се плановият годишен ремонт на шести блок да продължи до края на месец октомври.

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи с пълно натоварване на мощността.

Ремонтират планово пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

Ремонтират планово пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

Ремонтът ще продължи до втората половина на май