Горивата ще се продават само със сертификат от европейска агенция. Тези законодателни промени обяви екоминистър Нено Димов, цитиран от БНР.

"Там са въведени норми, на които трябва да отговарят, т.е. съдържание на сяра, пепел и влажност. Това са трите показателя, по които ще бъдат контролирани", обяви Димов.

Той присъства на дискусия в столичен хотел, организирана от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Световната банка за проект на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.).

С близо 23 % нараства производството на твърди горива

С близо 23 % нараства производството на твърди горива

С 1,7 % намалява производството на електроенергия

Световната банка подготви доклад за мерките, които трябва да се предприемат за намаляване на замърсяването на въздуха.