В Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” започват кампания за набиране на средства за закупуване на камера за аноксия на стойност 50 хиляди лева. Това обяви на пресконференция, по време на която бе представен и методът аноксия, новият директор на библиотеката доц. Красимира Александорва.

Кампанията започна от днес, а методът аноксия позволява документите да бъдат запазени здрави от различните микроорганизми, които стават причина за заразяването и унищожението им. Аноксът означава свободна от кислород среда. Това е световноизвестен нетоксичен метод за лечение и превенция на обекти на културното наследство.

В тази среда в резултат от липсата на кислород, който е земестен от азот микроорганизмите се дехидратират и биват напълно унищожени. Средата представлява затворено херметически пространство, т.нар. „балон” от специален найлон, в който се поставят материалите за превенция, дезинфекция и дезинсекция. Задължително се контролират влажност на въздуха, концентрацията на кислород – 0,1% и температура – 20-23 градуса.

Доц. Красимира Александрова, заедно с екипа от отдела за реставрация на библиотеката, показаха вече здрави документи, обработени по този метод. Цената на цялостната обработка е била 600 лв., което е нищо на фона на огромния обем документи, които се запазват здрави по този начин.

Тя обясни, че това гарантира живота на тези документи и ръкописи и закупуването на тази камера би позволило продължително и системно третиране на документи и архивни материали.

Системата позволява и технически контрол от разстояние посредством модем, инсталиран в камерата. Между една до три седмици всички вредители по ценните книжа и ръкописи се дехидратират и умират на 100%, с което се гарантира запазването им за поколенията.