Почитаме Международния ден на книгата и авторското право - 23 април.

Целта на Международния ден на книгата и авторското право е да насърчи четенето на книги и книгоиздаването. Денят е празнуван за първи път през 1995 г. и е част от календара на ЮНЕСКО.

Датата 23 Април е избрана, защото на този ден през 1616 г. са починали Мигел де Сервантес и Уилям Шекспир. На тази дата също така са родени Морис Дрюон, Халдоур Лакснес, Владимир Набоков, Мануел Валехо и други.

Международният ден на книгата винаги е бил насочен главно към младите хора и подрастващите. Денят насърчава младите да открият удоволствието от четенето на книги, особено сега, когато в модерното общество младежите са свикнали да прекарват времето си пред телевизора или компютъра. Той свидетелства както за гениалността на великите автори в миналото и настоящето, така и за нужда от образование и култура, които черпим от книгите.

Денят е посветен и на авторското право на писалите и творците по света. Авторското право заляга в правото на интелектуална собственост и защитава труда на творците. Въпросът, засягащ правото на творците върху произведенията им, също е много актуален през последното десетилетие, защото в сферата на дигиталните услуги труда на много творци се краде и остава неоценен от обществото.

Тази година Световна столица на книгата е столицата на Гвинея - Конакри, а през 2018 г. това ще бъде столицата на Гърция - Атина, посочи генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова.