В четвъртък евродепутатите одобриха три резолюции, които формулират позицията на Европейския парламент относно бъдещето на Европейския съюз и дават принос към започнатия през септември процес на политически размисъл, чиято кулминация ще бъде на неформална среща на държавните и правителствените ръководители от ЕС за отбелязване на 60-тата годишнина от Договора от Рим в края на март.

Според текстовете на резолюциите ЕС трябва да се възползва пълноценно от потенциала на Договора от Лисабон, за да се справи със сериозните предизвикателства пред себе си, да предложи решения на проблемите на европейските граждани и да направи икономиката по-устойчива. Резолюциите разглеждат и възможни решения, които не могат да бъдат постигнати чрез използване на инструментите, които понастоящем са предвидени в договорите и изискват тяхното преразглеждане.

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев е взел участие в пленарния дебат по темата, като е подчертал в изказването си, че "дебатът за бъдещето на ЕС не трябва да се води само тук, но и в националните парламенти и гражданското общество".

Според него европейските институции трябва да отговорят на очакванията на европейските граждани за повече физическа и социална сигурност, а не да изпращат сигнали на разединение.

"Фрагментирането на ЕС в различни групи и формати е контрапродуктивно. Всички стъпки за укрепване на еврозоната, трябва да бъдат отворени и към страните извън нея, които са заявили желание да се присъединят", заяви Ковачев.

Ковачев не е привърженик на идеята за "Европа на скорости" и смята, че Европейският съюз трябва да запази своето единство и равенството между страните членки.

"Еврото е валутата на Европейския съюз, а Европейският парламент е гласът на всички европейски граждани. Не трябва да допускаме разделение между тези вътре и извън еврозоната", заяви Ковачев.

"Гражданите са тези, които решават дали сме успешен член на ЕС. За мен няма друга алтернатива освен пълноправно участие на България във всички общи политики, което означава присъединяване към еврозоната и Шенген", коментира Ковачев.

Междувременно групата на ЕНП в Европарламента е приела документ за позиция, в който очертава идеята си какъв трябва да бъде ЕС в бъдеще.

"Документът за позиция, който одобрихме, е ключов документ в решаващо време за Европа и света", обясни евродепутатът Пауло Ранжел, заместник-председател на Групата на ЕНП, отговорен за ресора "Бъдеще на Европа".

Документът се основава на трите "неподлежащи на компромис" напречни стълба на Групата на ЕНП - защита на демократичното върховенство на закона, защита на четирите свободи на Европа (свободно движение на стоки, капитали, услуги и хора) и защита на социалната пазарна икономика. Големите новости в документа се намират в областите сигурност и отбрана, в реформирането на институциите на ЕС и приближаването им към европейските граждани, допълване на Икономическия и валутен съюз с Иновационен съюз в Единния цифров пазар и засилване на инвестициите, за да се стимулира растеж.

Документът за позиция на Групата на ЕНП за бъдещето на Европа подкрепя безрезервно Европейски отбранителен съюз с истински оперативни способности и в сътрудничество с ООН и НАТО. Той призовава и за развиването на военни способности на Европейската служба за гранична и брегова охрана и Европейската служба за гражданска защита и за ново поколение антитерористични мерки.

Документът изразява и решимостта на Групата на ЕНП за завършването на Икономическия и валутен съюз, за търсенето на по-честна социална пазарна икономика, в чиято сърцевина да бъде социалното измерение, да се търсят честни търговски споразумения, които ще накарат глобализацията да работи за гражданите. Изразява се и решимост да се търси решение на демографските предизвикателства и териториални неравенства в рамките на ЕС.