Европейската комисия (ЕК) представи проект на Регламент за промяна на крайната дата за подаване на единното заявление за подпомагане за 2017 г.

Проектът беше подложен на писмено гласуване от държавите членки на Европейския съюз. В случай на негативен вот или бележки процедурата предвиждаше, тези бележки да бъдат изпратени на ЕК до 13 часа на 3 май 2017 г.

Удължаването на срока засяга както всички схеми и мерки за директни плащания, така и преходната национална помощ и мерките по Програмата за развитие на селските райони, за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане. Удължаването на срока засяга само кампания 2017.

България ще има право да вземе самостоятелно национално решение дали да удължи срока и с колко дни. Максималното удължаване може да бъде до 15 юни 2017 г. При удължаване на стандартния срок, автоматично се продължава подаването на заявления със санкция с 25 календарни дни след фиксираната дата на удължаването.

Подобна възможност имаше също през 2015 г. и 2016 г. Тогава България използва възможността да удължи периода на подаване на заявления без санкция до края на май. След това започва да тече 25-дневният срок със санкция за закъсняло подаване.