Евродепутатите призоваха за по-стриктен контрол на износа на оръжия в ЕС. Те смятат, че ЕС трябва да наложи оръжейно ембарго на Саудитска Арабия.

Това се отбелязва в резолюция, приета от депутатите.

Механизмът за контрол на износа на оръжия на ЕС трябва да бъде засилен чрез създаването на надзорен орган и санкционирането на държавите членки, които не спазват минимални изисквания, поясняват те.

Евродепутатите са разтревожени от глобалните надпревари във въоръжаването и военните подходи, използвани за разрешаването на политически конфликти. В резолюция, приета с 386 гласа "за" срещу 107 "против", при 198 "въздържал се", евродепутатите критикуват държавите членки за нарушения на общата система за контрол на износа на оръжия на ЕС и вземането на противоречащи си решения относно износа на оръжия, въпреки че изнасяните оръжия са по същество еднакви и достигат подобни дестинации и крайни потребители. Те също така изразяват съжаление, че само 20 държави членки са докладвали изцяло своя износ на оръжия.

За да се подобри положението, евродепутатите предлагат:

създаването на надзорен орган за контрол над въоръженията, който да е под егидата на върховния представител;

въвеждането на механизъм за санкции на държавите членки, които не изпълняват общата позиция на ЕС за износ на оръжия;

разширяване на критериите за износ на оръжия с цел задължаване на държавите членки да взимат под внимание риска от корупция;

увеличаване на прозрачността при докладването на износ на оръжия чрез предоставяне на повече и по-навременна информация относно лицензиите за износ и превръщането на настоящия Справочник на потребителя в интерактивен онлайн ресурс;

създаване на ефективен контрол след трансфера на съответните оръжия, за да се предотврати повторен износ към неоторизирани крайни потребители;

включване на въоръжените дронове в списъците на контролирани оръжия.

Евродепутатите също така подчертават, че износът за Саудитска Арабия нарушава общата позиция на ЕС. Те повтарят призива на Европейския парламент към върховния представител на ЕС по външната политика Федерика Могерини за налагане на оръжейно ембарго на Саудитска Арабия.

Държавите членки от ЕС28 са вторият най-голям износител на оръжия (26% от глобалния износ) след САЩ (33%) и преди Русия (23%). Близкият изток е най-големият потребител на изнасяното оръжие от ЕС през 2015 г.