Естония поема председателството на Съвета на Европейския съюз.

От днес, 1 юли, различните състави на Съвета на Европейския съюз ще заседават в столицата на Естония - Талин. Естония ще председателства до 1 януари 2018 г., след което министрите на държавите членки ще заседават в София.

Държавата поема председателството в Съвета на ЕС за първи път. Като председател в Съвета Естония ще има право да акцентира в програмата си теми, които според тях изискват повече внимание. Според програмата на Естония за предстоящото председателство тези теми ще бъдат фокусни върху единния цифрови пазар, Енергийния съюз и по-тясната интеграция на с партньорите в Европа. Естония ще настоява за насърчаването на електронните решения и информационното общество в областите на политиките на ЕС. Вчера, 31 юни, президентът на Естония Керсти Калюлайд обяви, че приоритет на странта по време на председателството ще бъде и укрепването на Шенген.

На 2 юли в Талин ще се проведе първата неформална среща на политическите директори на ЕС. Тези срещи се провеждат с цел да се обсъдят най-неотложните въпроси, свързани с външната политика и текущите международни събития.

Припомняме, Естония е член на ЕС от 2004 г. - така нареченото Източно разширяване на ЕС. Присъединяването на България и Румъния също се води към Източното разширяване, макар и държавите да стават членове на ЕС 3 години по-късно.

Бюджетът на Естонското председателство е 75 млн. евро, приблизително колкото и бюджета на България за сега.