Комисията по правосъдие и вътрешен ред на Европейския парламент е одобрила промени в Шенгенската информационна система, които ще подобрят и улеснят контрола по външните граници на Европейския съюз.

Целта е да се подобри обмяната на информация между националните съдебни и полицейски власти.

Приетите предложения правят по-ефективно използването на пръстови отпечатъци и снимки. Създават се и възможности за по-бърза комуникация между държавите в случаи, свързани с тероризъм, а връщането на незаконно пребиваващите мигранти ще става много по-лесно.

Испания ни подкрепя за Шенген

Испания ни подкрепя за Шенген

Това е първата визита на български външен министър в страната от 12 години

"На практика се регламентира задължително въвеждане на данните от държавите членки. Въвеждат се и нови категории, които държавите членки трябва да въвеждат, като например задържане и разпитване на лица, свързани с потенциална терористична дейност. Освен това неизвестните лица ще бъдат издирвани много по-лесно, защото ще бъдат въвеждани пръстови отпечатъци и отпечатък на длан", разясни евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев.

Ще се въвежда също така и информация за лицата, които подлежат на връщане в трети държави и които пребивават на територията на Европейския съюз.

"Това е нещо ново и практиката показва, че до момента по-малко от половината от подлежащите на връщане лица са върнати в трети държави, много голяма част от тях остава в Европейския съюз. С новите данни в системата ще се направи много по-лесно връщането им, тъй като всички държави членки ще имат нужната информация", увери Радев.