Едно десетилетие беше необходимо за отмяна на роуминг таксите в ЕС. През този период на преговори между различните институции в съюза бяха правени компромиси, имаше отлагания и нови преговори. Но в крайна сметка Европейският парламент изигра ключова роля за осъществяването на тази важна за потребителите реформа, която показва, че ЕС е жив.

С окончателното публикуване на приетото законодателство в Официален вестник на ЕС на 15 юни тази година беше сложен край на роуминга в общността.

На 6 април евродепутатите гласуваха за премахване на таксите за роуминг на дребно от средата на юни. С този акт се дава възможност на потребителите да се обаждат и да прехвърлят данни в друга държава членка на ЕС на същата цена като у дома.

Парламентът одобри споразумението относно максималните цени на роуминга на едро, неофициално съгласувано със Съвета на ЕС, с 549 гласа "за" срещу 27 "против", с 50 "въздържал се".

Европейският съюз намалява постепенно таксите за роуминг още от 2007 г. Парламентът нееднократно се е обявявал за цялостното им премахване - например, през септември 2013 г. и през март 2014 г.

На 30 юни 2015 г. преговарящите от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия постигнаха съгласие по регламента относно пазара на електронни съобщителни услуги. Съгласно договореностите таксите за роуминг отпадат от 15 юни 2017 г.

В Европейския парламент въпросът за роуминга беше разгледан от две комисии - комисията по промишленост и комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, като втората не даде мнение, а първата беше отговорна за прокарването на законодателството за роуминга.

На 15 юли 2015 г. именно парламентарната комисия по промишленост даде своето одобрение за постигнатото предварително споразумение между ЕП, Съвета и Европейската комисия.

Сключеното между законодателния орган и Съвета на ЕС неофициално споразумение, основа за прокарването на законодателството, определя колко максимално могат да се таксуват помежду си телекомуникационни оператори за използване на мрежите им за пренос на данни и трансгранични разговори в "роуминг". Търговията на роуминг на едро косвено се отразява в крайните сметки на потребителите.

По-ниските такси за трансфер на данни ще позволят на потребителите в ЕС да получат достъп до повече данни, като например, аудио-визуално съдържание, когато пътуват от една страна в друга. Това може също да отвори пазарите за малки оператори и операторите на виртуални мобилни мрежи (MVNO).

Новите максимални цени са:

Гласово обаждане: €0.032

Гигабайт: €7.7 (15/06/2017), €6 (01/01/2018), €4.5 (01/01/2019), €3.5 (01/01/2020), €3 (01/01/2021), €2.5 (01/01/2022)

Текстово съобщение: €0.01

От реформата печелят 500 милиона потребители, които до този момент трябваше да плащат допълнително.

Премахването на таксите за роуминг е в основата на цифровия единен пазар на ЕС и е нова стъпка към изграждането на единно и устойчиво европейско цифрово общество, достъпно за всички европейски граждани.