Европейският парламент изигра ключова роля за приемането на едно от най-модерните споразумения за търговия в света - Всеобхватното търговско и икономическо споразумение между ЕС и Канада (СЕТА).

Споразумението не само значително подсилва отношенията между ЕС и Канада, но и също е важен инструмент в оформянето на стандартите за световна търговия през ХХI век. Канада и ЕС споделят силен ангажимент за демокрация, основни свободи, защита на човешките права, либерална и отворена търговия. Канада е стратегически партньор на ЕС от 1996 г. и важен съюзник на междунардно ниво.

Извървяният път беше изключително дълъг и изпълнен с препятствия. Преговорите за CETA започнаха през май 2009 г. и приключиха пет години по-късно - 26 септември 2014 г. На 30 октомври 2016 г. пък ЕС и Канада сложиха подписите си под споразумението.

Сделката беше подложена на задълбочен дебат и анализ в пленарна зала и няколко комисии към Европейския парламент, включително Комисията по международна търговия, която беше отговорна по въпроса.

На 29 ноември 2016 г. Комисията по външни работи излезе с мнение Комисията по междунардна търговия да одобри споразумението. 27 депутати гласуваха "за", 12 "против", а 14 "въздържал се". Комисията аргументира мнението си с това, че споразумението ще позволи устойчиво развитие, амбициозни ангажименти за развитие на трудовия пазар, но в същото време се набляга на защитата на околната среда и на правата на работниците. Не се пренебрегва и участието на бизнеса, на синдикатите, гражданските организации и гражданите в прилагането на социалните и в областта на околната среда условия, заложени в споразумението. Към сделката е прикрипено и Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада, което ще помогне за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на външните отношения, сигурността, борбата срещу терора и други.

Десетина дни по-късно, 8 декември 2016 г., Комисията по заетост и социални въпроси препоръча на Комисията по международна търговия да не дава съгласието си за одобряване на споразумението. 27 гласуваха "за", а 24 - "против". Комисията мотивира мнението си с това, че споразумението ще доведе до увеличаване на безработицата в дългосрочен план, ще увеличи пропастта в доходите на неквалифицираната и квалифицираната работа ръка, което ще доведе до увеличаване на неравенството и социално напрежение, а също така се отчита несъответсвие по отношение нивата на защита на инвеститори, интересите на работниците и правата.

На 12 януари 2017 г. Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните даде мнението си на Комисията по международна търговия за одобряване на всеобхватното споразумение. Мнението беше одобрено от 40 депутати, 24 гласуваха "против", а един се въздържал.

Важна стъпка към окончателно приемане на споразумението беше предприета в края на януари 2017 г. - близо 8 г. след започване на преговорите с Канада. На 24 януари 2017 г. Комисията по международна търговия одобри споразумението с Канада и го прати в пленарна зала за окончателно гласуване. Препоръката беше прокарана от 25 депутати "за", 15 "против" и 1 "въздържал се". Според комисията CETA e първото споразумение за свободна търговия на ЕС, сключено с голяма държава от ОИСР. Също така е най-амбициозното споразумение между ЕС и Канада.

В съответствие с препоръката на Комисията по международна търговия и мненията на Комисията по външни работи, Комисията по заетост и социални въпроси и Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, парламентът окончателно одобри споразумението.

В началото на тази година, 15 февруари 2017 г., Европейският парламент подкрепи CETA - споразумението има за цел да стимулира търговията със стоки и услуги, както и търговските и инвестиционни потоци.

Споразумението бе одобрено в пленарна зала с 408 гласа "за" срещу 254 "против", с 33 "въздържал се".

Разпоредбите вече се прилагат условно от април 2017 г.. Тъй като през юли 2016 г. Европейската комисия обяви СЕТА за смесено споразумение, то трябва също да бъде ратифицирано от националните и регионални парламенти.

В началото на юли 2017 г. ЕС и Канада се договориха споразумението да започне да се прилага временно от 21 септември тази година.

Какво е заложено в CETA:

СЕТА ще премахне митническите тарифи върху повечето стоки и услуги. Споразумението също така предвижда взаимно признаване на сертифицирането на широка гама от продукти. Чрез споразумението Канада отваря своите търгове за обществени поръчки на федерално и общинско ниво за европейските фирми. Това вече е направено в Европа. Европейските доставчици на услуги в бранша на морското корабоплаване, телекомуникациите и машиностроенето, околната среда и счетоводството ще получат достъп до канадския пазар. Канада също се ангажира да направи процеса на подаване на офертите по-прозрачен, като за целта публикува всички своите публични търгове онлайн (достъпът до информация е една от най-големите пречки пред по-малките фирми, които търсят възможности за ръст отвъд океана).

По време на преговорите Канада се е съгласила да защити над 140 географски означения от ЕС за храни и напитки, продавани на нейните пазари. В споразумението са включени и клаузи за устойчиво развитие с цел опазване на околната среда и социалните стандарти и гарантиране, че търговията и инвестициите повишават тези стандарти.

За да се намалят опасенията на гражданите, че СЕТА дава твърде много власт на мултинационалните компании и че правителствата няма да могат да вземат законодателни мерки за защита на здравето, безопасността и околната среда, ЕС и Канада приеха в преамбюла на споразумението, както и в съвместна декларация-приложение към него, че разпоредбите на СЕТА се прилагат без да се засяга правото на държавите да регулират въпросите, обект на споразумението, според своето вътрешно право.

В резултат на настояването от страна на Европейския парламент, механизмът за уреждане на спорове между инвеститорите и държавата бе заменен от съдебна система за инвестиции, която гарантира държавен контрол върху избора на арбитри и повиши прозрачността. След натиск от страна на Европейския парламент окончателният вариант на споразумението промени начина на уреждане на евентуални спорове между инвеститори и държави. Това няма да се извършва чрез първоначално заложения ISDS механизъм (частно-правна система, базираща се на възможността на компаниите да изберат трибунал по своя преценка). Вместо това ще се прилага инвестиционна съдебна система (ICS), която има за цел да осигури на правителствата контрол върху избора на арбитър.

Новата инвестиционна съдебна система ще бъде публична, няма да се основава на временни трибунали и ще е съставена от независими съдии, назначени от ЕС и Канада.

Европейските специалисти по право, счетоводство, архитектура и др. ще могат по-лесно да предоставят услугите си в Канада. Това ще бъде възможно, тъй като CETA осигурява рамка между ЕС и Канада за признаване на професионалните квалификации. Споразумението също така би улеснило предприятия, които искат временно да пренесат персонала си от другата страна на Атлантика.

CETA няма да премахне митническите тарифи в областта на обществените услуги, аудиовизуалните и транспортни услуги, както и при някои селскостопански стоки като мляко и млечни продукти, пилешко месо и яйца.

Отварянето на пазарите засилва конкуренцията, което обикновено се пренася в по-голям избор за потребителите и по-ниски цени.

Като цяло Европа ще бъде в състояние да изнася безмитно за Канада приблизително 92% от своите земеделски и хранителни продукти. Освен това наименованията за произход на продукти от Европейския съюз са защитени съгласно CЕTA. Канада се е съгласила да защити 143 географски означения от ЕС - например, чешката бира или гръцкото фета сирене.

Всичкият внос от Канада е нужно да отговаря на правилата и регламентите на ЕС. CETA няма да намали или да промени стандартите на ЕС по отношение на здраве, безопасност и околна среда, нито ще наруши правата на европейските потребители. Няма да се промени и начина, по който ЕС регулира безопасността на храните, включително на ГМО продуктите или забраната за използване на хормони в говеждото месо.

СЕТА не обхваща публичните услуги, така че държавите-членки ще са в състояние да запазят държавните монополи и правото на избор кои услуги (като водоснабдяване, здравеопазване, образование и др.) да бъдат държавни и кои частни.

През 2015 г., вносът на стоки от Канада в ЕС възлиза на 28,3 милиарда евро, а износът е на стойност 35,2 милиарда евро. Тази цифра се очаква да се увеличи с повече от 20%, когато споразумението започне да се прилага в неговата цялост.

Сред търговските партньори на ЕС Канада заема 12-то място през 2015 година. За Канада ЕС е вторият най-важен търговски партньор след САЩ. През 2014 г. Канада е била третата държава с най-големи инвестиции в ЕС (165 млрд. евро). Пред нея са само САЩ и Швейцария. Канада е четвърта по направени европейски инвестиции в чужди държави (в размер от 274,7 млрд. евро),

Ако Канада беше член на ЕС, тя щеше да бъде петата най-голяма икономика в него със своя БВП в размер на 1,4 трлн. евро и щеше да заема седмо място по брой на населението.

Постигнатите договорености за търговията и инвестициите с Канада подлежат на широк парламентарен контрол и могат да бъдат разгледани от всеки, който се интересува от темата. СЕТА е споразумение, което изисква не само одобрението на Европейския парламент, но и на националните и регионалните парламенти на държавите членки. През последните повече от две години, откакто приключиха преговорите в Отава през септември 2014, текстът на споразумението е достъпен онлайн.