Доклад за нов регламент за парите, които циркулират в Евросъюза приеха в Комисията по граждански права и вътрешни работи на ЕП, съобщиха от ГЕРБ. Целта е да се постигне по-ефективна борба с прането на пари и с тероризма, обясни евродепутатът Емил Радев, който е докладчик в сянка.

Евродепутатите от Комисията одобриха с голямо мнозинство доклада за нов регламент за паричните средства, които се внасят и изнасят в Европейския съюз, каза Радев.

С новия регламент се дава ново определение на парични средства, което вече ще включва и високоликвидните стоки, както и анонимните предплатени карти. Дава се възможност на контролните органи да задържат временно недекларираните средства над 10 000 евро, а също така и всякакви други под тази граница, за които има съмнение, че са от престъпна дейност.
Преговорите по този регламент ще започнат януари - февруари 2018 година под българско председателство, допълни Радев.