Инспекторите от столичната дирекция на НАП съставиха 1559 актана некоректни работодатели през 2007 г., съобщиха от пресцентъра на НАП, цитирани от money.bg.

Извършени са повече от 2000 проверки за спазване на осигурителните разпоредби.
Най-често срещаното нарушение е неподаване към НАП на информацияза осигурените лица и невнасяне на дължимите осигурителни вноски.

Санкцията за неподадени в срок декларации  е в размер от 50 до 500 лева.

Друго често срещано нарушение е неспазването на Закона за счетоводството за текущо начисляване на работната заплата.
За да не внасят задължителните осигурителни вноски върху трудовите възнаграждения на персонала осигурителите не начисляват ежемесечно заплатите на лицата, назначени по трудов договор.

Проверките за спазване на осигурителното законодателство продължават и през 2008 г.
Всеки месец ще бъдат селектирани за проверка фирми, които отговарят на определени критерии - голям брой наети лица, повече месеци с липса на данни за осигуряваните служители и т.н.