Пакт за финансова стабилност с три основни мерки - за размера на публичния сектор, за бюджетното салдо и за преките данъци, представи пред медиите финансовият министър Симеон Дянков в присъствието на своя екип.

Още днес ще бъдат изпратени писма до председателите на парламентарно представените партии и се надявам до края на седмицата да има дискусия по пакта, заяви финансист номер едно.

БСП заклейми пакта „Дянков"
                                Още...

Пактът ще гарантира, че няма да има изненади, оставени в наследство от едно правителство на друго, поясни финансовият министър и допълни, че се надява до 1 януари 2013 година той да влезе в сила.

За Дянков пактът е по-важен от влизането ни в ERM 2 и според него ще помогне на страната ни за влизане в чакалнята на еврозоната. Той каза, че България няма да прави постъпки за ERM 2, докато пактът не стане факт.

Министърът обаче не отговори категорично дали отлагаме кандидатстването си за ERM 2 до приемането на пакта от парламента, или докато той влезе в сила.

Симеон Дянков предлага да се ограничава преразпределителната роля на държавата до 37% от БВП. В предложеното ограничение на публичния сектор не се включват вноската в общия бюджет на ЕС, разходите за сметка на помощта от ЕС и съответното национално съфинансиране.

Това е една мярка, която цели да покаже, че не само настоящото правителство, но и следващите ще спазват една финансова дисциплина, обясни министър Дянков.

Мярка втора за бюджетното салдо цели да се гарантира балансирана бюджетна позиция и недопускането на дефицит над 3% от БВП.

Финансовото ведомство настоява Министерски съвет да предлага подобряване на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма с не по-малко от 37% от прогнозирания реален ръст на БВП. Подобряването на бюджетното салдо може да бъде по-малко от 37% от прогнозирания реален ръст на БВП в случай, че размерът на консолидирания публичен дълг е под 20% от БВП.

В пакта е записано още, че кабинетът може да предлага влошаване на бюджетното салдо по консолидирана фискална програма до 37% от прогнозирания реален спад на БВП, в случай че предложеното салдо няма да формира дефицит над 3% от БВП и при условие, че финансирането на дефицита няма да доведе до увеличаване на консолидирания публичен дълг над 40% от БВП.

Според финансовото ведомство предложените фискални правила по отношение на бюджетното салдо дават възможност за постигане на добър баланс при воденето на фискална политика.