82,563 млн. евро или приблизително 180 млн. лв. по програма ФАР са отблокирани от ЕК днес.

Премиерът Бойко Борисов съобщи, че е постъпило писмо от Оли Рен , с което се съобщава, че ЕК разблокира разплащателните ни агенции и че България ще получи 180 млн. лв. свежи пари по програма ФАР.

Това са оценките, които ме интересуват - дават се свежи пари на страната и се дава политически тласък на правителството", изтъкна Борисов.

На предишните им спираха парите, на нас ни ги пускат", подчерта той. Това е подкрепа за политиката на правителството, подчерта още Борисов.

Общата сума по ФАР, отпусната на България за периода 2004 - 2007 г. е 658, 328 милиона евро. България е заявила в ЕК плащания за 382, 123 милиона евро от тази сума, уточняват от финансовото министерство.

Говорителят на ЕК Марк Грей заяви, че средствата се отблокират заради големите усилия от страна на България в близко сътрудничество с ЕК и правилните мерки, които София е предприела.

Грей добави, че България е взела сериозно препоръките от страна на Европейската комисия да подобри управлението на финансите и контрола на европейските фондове - тенденция, която е довела до размразяването на парите по ИСПА и САПАРД по-рано тази година.

От ЕК са категорични обаче, че са нужни още усилия при структурните и кохезионните фондове, както и засилване на законовите и наказателните процедури срещу по-нататъшни злоупотреби и конфликт на интереси.

България получава възможност да изплати, засега със собствени средства, дължимите суми по така наречените „чисти проекти", за които не са установени никакви злоупотреби или нередности.

Това се отнася само за договорите, сключени преди месец юли 2008-а година, когато финансирането беше замразено, а две от Агенциите по ФАР - към министерствата на финансите и на регионалното развитие, загубиха акредитациите си.

Сега те по изключение получават право да изплатят парите по проектите, които отговарят на тези условия, обясниха експерти от Европейската Комисия, без да се ангажират с оценка каква може да е общата им стойност.

Тези пари могат да бъдат усвоени най-късно до края на годината, а догодина, след проверка на извършените плащания, Еврокомисията ще възстанови на България средствата, изразходвани според правилата.