Бизнесът настоява за изменения на Кодекса на труда, предвиждащи да не се начислява платен отпуск по време на отсъствия от работа по непредвидими причини като настъпването на майчинство или болест.

В писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), адресирано към вицепремиера Валери Симеонов и министъра на труда Бисер Петков, работодателите посочват, че в случаите, когато работникът отсъства по непредвидими и независещи от волята му причини, каквито безспорно са отпускът при настъпване на временна неработоспособност (например болест) и отпускът при бременност и раждане, работникът всъщност получава обезщетение от държавното обществено осигуряване, а не трудово възнаграждение, тъй като не полага труд.

Следователно, според АОБР, няма никаква причина този период да се взема в предвид при изчисляването на размера на полагаемия се платен годишен отпуск, който има съвсем друго предназначение, а именно - възстановяване на работника и служителя от положения при работодател труд.

Работодателите настояват аналогично в такива случаи отсъствията да не се вземат предвид и при изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. Тук от асоциацията визират главно родителския отпуск (всички текстове за отглеждане на дете до 8-годишна възраст).

"Изменения от такъв характер няма да засегнат правото на работниците и служителите да ползват тези видове отпуск, нито да правото им да ползват парично обезщетение, в този смисъл няма да се отразят негативно на провежданите политики и цели за съвместяване на трудовия и личен живот, намаляване на дискриминацията между двамата родители/осиновители и осигуряване на своевременно завръщане на майките на пазара на труда. Същевременно, ще се отстрани едно законодателно решение, което неоправдано прехвърля финансова тежест върху работодателите", допълват от АОБР.