До 30 септември е последният срок за подаване на коригиращи данъчни декларации, припомнят от Националната агенция за приходите.

Всеки данъкоплатец, който подава данъчна декларация, има право веднъж след края на кампанията да допълни данните в декларацията си.

За декларирането на неверни данни се носи наказателна отговорност, припомнят от данъчната агенция.