Крайният срок за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица изтича на 30 септември, съобщиха от НАП.

Гражданите и фирмите могат еднократно да променят данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите лица

НАП автоматично ще попълва данъчни декларации

НАП автоматично ще попълва данъчни декларации

Данъците и акцизите остават същите

За целта е нужно подаване на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Условието е да е преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета, може да се получи в сайта на приходната агенция - www.nap.bg или на телефона на НАП - 0700 18 700 (обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор).