"Инвестбанк" е избрана за купувач на търговска банка "Виктория", съобщи БНР.

ТБ "Виктория" беше собственост на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ).

Допълва се, че купувачът е поел ангажимент за пълно погасяване на задълженията на банка "Виктория" заедно с лихвите към датата на приключване на сделката.

Три банки с интерес към ТБ "Виктория" ЕАД

Три банки с интерес към ТБ "Виктория" ЕАД

Предстои анализ и оценка на индикативните оферти

След приключването на сделката ще бъде възстановена напълно инвестицията на КТБ за банка "Виктория" и дори ще бъде формирана положителна печалба в размер на 2,8 млн. лева.

Общата цена на сделката не се споменава.