Комисията по финансов надзор започва проверка на борсови сделки за продажбата на мажоритарните пакети акции на цигарените фабрики в Пловдив и Стара Загора ("Слънце Стара Загора Табак" АД и „Цигарена фабрика Пловдив" АД).

Сделките ще бъдат проверени заради публикации в медиите и постъпили сигнали.

В съобщението пише, че комисията ще изиска необходимата документация и обяснения от „Българска фондова борса - София" и от участвалите в сделките инвестиционни посредници.

Припомняме, мажоритарният дял в капитала на „Цигарена фабрика - Пловдив" АД бе продаден на фондовата борса на 16.07. Общата цена бе 30 852 321.50 лв.
Сделката за цигарената фабрика в Стара Загора бе направена на 14 юли. „Слънце - Стара Загора - Табак" бе продаден от БТхолдинг чрез борсата за 18 186 866.5 лв.

По-късно в съобщение на Българска фондова борса - София посочи, че сделките за продажба на акции на цигарените фабрики в Пловдив и Стара Загора са осъществени по начините и според правилата за сключване на всички останали сделки на борсата.

Начинът е одобрен и от Надзорния и Управителния съвет на "Булгартабак Холдинг" предложение за преструктуриране на Холдинга.