През юни 2010 г. спрямо май т.г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.35 процентни пункта, а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро - с 0.17 пр.п.

Същият показател при кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0.64 пр.п., а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.82 пр.п.,съобщава Finance.news.bg, позовавайки се на статистиката от БНБ.

През юни 2010 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левовеспада в сравнение с юни 2009 г. с 1.55 пр.п. до 12.67%, по жилищните кредити в левове - с 1.31 пр.п. до 9.08%, а по другите кредити в левове - с 0.54 пр.п. до 11.97%.
Същият показател при жилищните кредитив евро остава непроменен в сравнение с юни 2009 г. - 8.51%.

През юни 2010 г. в сравнение с май 2010 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левовенамалява с 0.08 пр.п., а по другите кредити в левове - с 0.03 пр.п. Същият показател при жилищните кредити в левове и в евро се повишава съответно с 0.53 и 0.22 пр.п.

Годишният процент на разходите(ГПР) по кредитите за потребление в левове през юни 2010 г. е 14.23%. Спрямо юни 2009 г. той се понижава с 1.08 пр.п. Годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове в сравнение със същия месец на 2009 г. намалява с 1.29 пр.п. до 9.95%, а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0.09 пр.п. до 9.35%.

През юни 2010 г. в сравнение с май 2010 г. годишният процент на разходите по кредитите за потреблениев левове намалява с 0.15 пр.п., а по жилищните кредити в левове и в евро той се повишава съответно с 0.62 и 0.06 пр.п.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левовепрез юни 2010 г. в сравнение с юни 2009 г. намалява с 2.81 пр.п. до 3.88%, а по тези в евро - с 1.15 пр.п. до 3.24%.
В сравнение с май 2010 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.60 пр.п., а по тези в евро - с 0.95 пр.п..

През юни 2010 г. спрямо юни 2009 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левовенамалява с 2.06 пр.п. до 6.09%, а по тези в евро - с 1.43 пр.п. до 5.09%.
В сравнение с май 2010 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.13 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.04 пр.п.

През юни 2010 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.20%. В сравнение с юни 2009 г. ОЛП намалява с 2.15 пр.п., а спрямо май 2010 г. се увеличава с 0.02 пр.п.

За юни 2010 г. индексът ЛЕОНИА e 0.18% и спрямо юни 2009 г. намалява с 2.06 пр.п. Индексът СОФИБОР за срочност 1 месец спада в сравнение с юни на предходната година с 2.30 пр.п. до 2.45%, а този за 3 месеца - с 1.76 пр.п. до 4.18%.