Министърът на икономиката Божидар Лукарски не обещава, че ще изпълни премиерското поръчение за 4,5% ръст на икономиката през тази година.

Припомняме, че в първите дни на 2016 г. министър-председателят се обърна към родните бизнесмени с думите - "Работете. Ръстът от 3% на икономиката не ни задоволява и се надяваме новата година да стигнем до 4,5%".

Икономист номер 1 обяви днес, че не може да гарантира подобен успех. Винаги трябва да си поставяме високи цели, позитивен е той обаче, уточнявайки, че ръстът зависи и от геополитическите фактори в региона и в световен план.

Прогнозите на финансовото министерство са доста по-консервативни и ниски, но така беше и миналата година, когато надвишихме три пъти предвидения ръст, вижда надежда Лукарски.

Според него страната ни е "остров на стабилност" в региона и политически, и икономически, което трябвало да ни прави притегателен център за инвестиции.
И за тази година Лукарски си поставя един основен приоритет - внедряване на иновации в производството, особено при малките и средни предприятия, произвеждащи крайни продукти с по-висока добавена стойност.

Все пак именно износът ни е дръпнал икономиката напред миналата година според убеждението на министъра, като той се надява на същото постижение и през 2016 г.