Националната агенция по приходите е възстановила над 80 млн. лв. „задържано" ДДС за месец

Според данни на приходната администрация общата сума на данъка върху добавената стойност в процедури по възстановяване с ревизия към края на февруари е била 562 млн. лв. Към края на март невъзстановеният в срок косвен данък вече е 480 млн. лв.

Резултатът е постигнат заради разпореждане на ръководството на НАП до всички териториални дирекции да започнат да използват възможността за частично възстановяване на ДДС при все още неприключила ревизия.

На служителите на агенцията е било възложено да следят стриктно сроковете, за да не се стига до възлагане на ревизия в края на 30 дневния срок за възстановяване; да се преустанови практиката ревизиите да продължават до максимално предвидения от закона срок от 3 месеца, особено когато няма необходимост за това.

В момента се обмисля механизъм за разширяването на кръга от средни данъкоплатци, сред които да попаднат повече коректни към бюджета фирми с възможност за по-бързо възстановяване на ДДС.

„Очаквам  да възстановим по-голяма част от „задържаното" ДДС в близките месеци, за да не затрудняваме бизнеса в условията на криза, коментира изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.  

Бих искал да обърна внимание, че бързото възстановяване на ДДС има и друга страна и това са измамите, каза още той.

По думите му не може и не възстановяването на ДДС да става бързо на всяка цена, без да се вземат предвид и опитите за източване на хазната. Налага се да търсим баланс между интересите на бизнеса и на фиска, коментира още Стефанов.