Държавата ще иззема принудително акциите от масовата приватизация, ако те не са потърсени в продължение на шест години, предаде БНТ според концепция на Министерството на финансите, която е обявена за обществено обсъждане през следващите 30 дни.

По данни на Централния депозитар близо 2 млн. души не са потърсили акциите си от масовата приватизация. Общата им стойност е близо 2 млрд. лв.

Голяма част от непотърсените акции са раздробени на малки пакети от по 25 и 50 акции. По тази причина в много случаи за хората е било неизгодно да се разпоредят с тях, защото биха загубили повече пари за такси и комисиони, отколкото биха спечелили.

Изпълнителният директор на Централния депозитар Васил Големанов обясни, че именно затова се е стигнало до тази концепция. Целта е собствениците да могат или да получат стойността на активите си, или да се възползват от дивидентите.

Процедурата по припознаване на акциите ще бъде разделена на две фази. Информационната кампания, в която хората ще могат да потърсят ценните си книжа ще продължи една година. Ако не го направят, следва втора фаза - акциите се прехвърлят в инвестиционен фонд, който да ги управлява чрез международен мениджър. В тази фаза акционерите ще имат нов срок от 5 години, през който да ги потърсят.

В случай че акциите не бъдат потърсени почти 6 години, те ще отидат в т.нар. "сребърен фонд", който гарантира пенсионната ни система.