Средният осигурителен доход за април месец т.г. е 1639,58 лв., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

За сравнение, от 1 май 2023 година до края на април т.г. той е бил 1515,40 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2024 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

1516,41 лв. е средният осигурителен доход за месец ноември 2023 г.

1516,41 лв. е средният осигурителен доход за месец ноември 2023 г.

Това уточниха от НОИ