През ноември 2009 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро отпуснати на нефинансовите предприятия за нов бизнес, които са договорени в левове, намалява спрямо ноември на предходната година с 0.73 процентни пункта до 10.90%.

По тези, договорени в евро, намалява с 0.26 пр.п. до 9.09%, показва статистиката на БНБ, цитирана от Money.bg.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро за същата група намалява с 1.88 пр.п. до 8.37% при кредитите, договорени в левове, и с 1.81 пр.п. до 7.53% при кредитите, договорени в евро.

На месечна база спрямо октомври 2009 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.27 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0.83 пр.п.

Същият показател при кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0.87 пр.п., а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0.11 пр.п.

През ноември 2009 г. средният лихвен процент по кредитите за потреблениеотпуснати на домакинствата в левове се увеличава в сравнение с ноември 2008 г. с 1.19 пр.п. до 13.60%, а по другите кредити в левове - с 0.54 пр.п. до 13.76%.

Същият показател при жилищните кредити в левове намалява с 1.12 пр.п. до 9.36%, а по жилищните кредити в евро - с 0.16 пр.п. до 8.75%.

През ноември 2009 г. в сравнение с октомври 2009 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове намалява с 0.05 пр.п., по жилищните кредити в левове - с 0.93 пр.п., а по жилищните кредити в евро се повишава с 0.48 пр.п.