След 26 февруари всяко плащане над 15 000 лв. трябва да се извършва задължително чрез банков превод или внасяне по платежна сметка, дори и да произтича от договор, сключен преди влизането в сила на новата разпоредба.

Това гласи указание на финансовия министър Симеон Дянков за прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Целта е се подпомогнат органите по приходите и да бъде внесена допълнителна яснота за единното прилагане на закона.

Предвижда се забрана и на плащания под 15 000 лв., когато те са част от договор, чиято обща стойност надхвърля или е равна на прага от 15 000 лв. Така ще се ограничат възможностите за заобикаляне на нормите, като например плащанията по договор за доставка на стоки на стойност над 15 000 лв. да бъдат разделени на две части, за да бъдат платени в брой.

Освен чрез банков превод, сумите над 15 000 лв., ще могат да се  внасят и по платежна сметка, което означава, че разплащанията ще могат да се извършват и чрез други платежни институции, а не само чрез търговските банки.

Според нормите ограниченията за плащания в брой няма да се отнасят за теглене и внасяне на пари в брой от и в собствени платежни сметки. Прагът от 15 000 лв. няма да се взема предвид и при оперирането със сметки на недееспособни лица, както и на съпрузи и роднини по права линия. В закона за предвидени и други изключения, като например за операциите, извършвани от БНБ.

Данъчните предупреждават, че при неспазване на забраната за големи плащания в брой, физическите лица са заплашени от глоба в размер на 25% от стойността на транзакцията, а за фирмите - 50% имуществена санкция. При повторно нарушение пък глобата ще бъде двойна.