В средата на януари правителството трябва да погаси държавни облигации с общ номинал от близо 165 млн. евро и да се подготви за още едно изплащане на падежираща емисия в началото на февруари, която ще глътне още 400 млн. лева.

Това вероятно е една от причините Министерството на финансите да насрочи аукцион за пласиране на нови държавни ценни книжа със срок на погасяване 5 години и с общ номинал 200 млн. лева, по които годишната лихва ще е 0.01 процента. Разбира се, това няма да е цената на въпросните ДЦК. Тя се определя на базата на приетите на аукциона и одобрени от финансовото министерство поръчки и се формира от отстъпката или надбавката по номинала на книжата, която купувачите получават. Но това са подробности.

Всъщност в обявената емисия няма нищо необичайно. Тя е напълно в съзвучие с предварително обявената политика на правителството да рефинансира падежиращия дълг с пласирането на нови ДЦК. За целта в Закона за държавния бюджет за 2020-а е предвидено страната ни да поеме нов дълг с общ размер от 2.2 млрд. лева, без да увеличава общата си задлъжнялост. И постоянно да поддържа високо ниво на ликвидност. Последното означава, че фискалния резерв не бива да намалява чувствително. А точно това се е случило в края на 2019-а. Данните на БНБ показват, че в началото на декември 2019-а фискалния резерв на правителството в Централната банка е бил малко над 9.5 млрд. лева, а на 3 януари 2020-а той вече е около 7.99 млрд. лева. С други думи над 1.5 млрд. лева са изпомпани от фискалния резерв ударно за един месец. За какво? Ами за разплащане на задържаните до последния момент капиталови разходи.

Според Министерството на финансите за 2019-а те са били планирани на стойност 4.61 млрд. лева, но към края на ноември са били изпълнени на 62.1%, като в тях влизат платените изцяло близо 2 млрд. лева за самолетите F-16. Защото американците не могат да чакат. Правителството ни скача според тяхната тояга, докато българите скачат според тоягата на правителството и чакат до Никулден, а някои и до Коледа. А нищо чудно някои и да не са дочакали парите от бюджетното перо за капиталови разходи. Това ще видим, като излязат данните за изпълнението му през декември 2019-а.

Така или иначе отънелият фискален резерв също е причина за пускането на нова емисия с цел попълването му и поддържането му на нива, които не се отличават съществено от средните за 2019-а.