БНБ от днес, 7 декември, пуска в обращение нова разменна монета от 2 лева.

Номиналната стойност с цифрата „2”, набраздена с линии, е обозначена на лицевата част на монетата в центъра на вътрешния кръг. Графични елементи от пресечени линии са изобразени по периферията. Те са разположени във вътрешния кръг и по вътрешния пръстен, обясняват от Централната банка.

Текстът „ЛЕВА” е изписан в долната част на монетата. Буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг. Годината на емисията, „2015“, е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста „ЛЕВA“.

Стилизиран образ на Паисий Хилендарски е разположен във вътрешния кръг на обратната страна на монетата. Изписани са и годините „1722 – 1773“. Върху външния пръстен – текстовете „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ и „БЪЛГАРИЯ“.

Монетата е с тегло 9 г. Диаметърът е 26,6 мм. Художественият проект е на Ваня Димитрова.

Монетата е двукомпонентна. Вътрешният кръг е от сплав със златист цвят - CuNiZn, а вътрешният пръстен е от сплав със сребрист цвят - - CuNi.