Търсенето на потребителски кредити у нас е нараснало с 22% за първите пет месеца на годината спрямо същия период година по-рано, сочат анализите на Кредит център, предаде Money.bg.

Това развитие на пазара изцяло оправдава прогнозите на специалистите, че през 2007 година семействата ще продължат активно да търсят заемен капитал за покриване на битовите си нужди.

Нова и интересна тенденция е тегленето на кредити с цел рефинансиране и окрупняване на съществуващи вече задължения. Те заемат около 24 % от обшия обем средства, отпуснати на домакинствата от началото на годината. Тези кредити най-често са с размер между 8 и 14 хиляди лева. Освен за покриването на банкови заеми, сумата може да послужи и за доплащане на техника на лизинг, обясняват кредитните консултанти.

„Тази тенденция е резултат от нарастващата финансова култура на българина и неговата по-голяма стабилност", коментира изпълнителният директор на Кредит център Тихомир Тошев, цитиран от Money.bg.

„Анализите ни сочат, че хората, които теглят много на брой малки кредити по-често стигат до невъзможност за покриване на задълженията си, затова винаги съветваме клиентите си да окрупняват. Когато хората сами разбират, че е по-нисък риска за един по-голям и по-дългосрочен кредит, отколкото за два-три лизинга и още толкова малки кредити, то значи по-добре познават спецификите на кредитния пазар", поясни Тошев.

Все още най-голям обем от кредитите са за ремонти, където попадат и тези за енергийна ефективност - т.е. подмяна на дограма, външни и вътрешни изолации, както и довършителните работи при покупка на апартамент. С либерализирането на пазара на ипотечни кредити постепенно спада процентът на кредитите, които се обявяват за потребителски, а отиват за доплащане на имот.

Две сравнително нови категории потребителски кредити набират скорост - тези за лечение и обучение. Поради отпадането на митата при вноса на стари автомобили лек ръст са отбелязали кредитите за покупка на кола.